Đinh Trần Trung Hiếu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,695,289

 
Mục này được 10248 lượt người xem
Họ và tên:  Đinh Trần Trung Hiếu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/10/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Xã Đại Thạnh - Huyện Đại Lộc - Tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Chuyển công tác; Chuyển công tác
Học vị: Đại học; năm: 2012; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tại: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: Công nghệ thông tin
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Phát triển Phần Mềm, Đại học Đà Nẵng - 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 12/2012 đến 02/2014: Cán bộ Quản lý dự án tại Trung tâm Phát triển Phần mềm, Đại học Đà Nẵng
- Từ 03/2014 đến 09/2014: Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu Phát triển (RD) tại Trung tâm Phát triển Phần mềm (SDC), Đại học Đà Nẵng.
- Từ 10/2014 đến 10/2016: Trưởng Phòng Nghiên cứu Phát triển (RD) tại Trung tâm Phát triển Phần mềm (SDC), Đại học Đà Nẵng.
- Từ 11/2016 đến nay: Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Phần mềm (SDC), Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIỜ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Mai Trần Trung Hiếu. Thành viên: . Mã số: Đ2013-01-13. Năm: 2013. (Dec 13 2013 12:58PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu kiến trúc và xây dựng mô hình tổng thể hệ thống phần mềm cho Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Mai Trần Trung Hiếu*; Trịnh Công Duy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 2. Trang: 30. Năm 2014. (Apr 14 2015 9:24AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu kiến trúc và xây dựng Hệ thống chứng thực tập trung cho Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Mai Trần Trung Hiếu*; Trịnh Công Duy; Hồ Phan Hiếu. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 17. Năm 2014.
(May 7 2014 4:52PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn