Đào Thị Thu Hương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 67,089,190

 
Mục này được 7865 lượt người xem
Họ và tên:  Đào Thị Thu Hương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  26/10/1965
Nơi sinh: Phong Châu
Quê quán Phong Châu
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại:
Đơn vị công tác: Phòng Cơ sở vật chất; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 895839; Mobile: 0914146022
Email: 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn