Dương Thị Thuỳ Nhi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 88,109,821

 
Mục này được 34574 lượt người xem
Họ và tên:  Dương Thị Thuỳ Nhi
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  07/07/1964
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hương Cần - Hương Trà - Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Pháp; Tại: Trường ĐH Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Pháp; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Khoa học Ngôn ngữ; Tại: ĐH Rouen, Pháp
Dạy CN: Sư phạm tiếng Pháp, Cử nhân tiếng Pháp, Cử nhân Du lịch tiếng Pháp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: 424/4 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3695676; Mobile: 0983 441 598
Email: duongthuynhi@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1993-1996: Giảng dạy tại trường ĐH Bách Khoa - Đà Nẵng
1996-nay: Giảng viên, khoa Tiếng Pháp, trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đối chiếu cách sử dụng câu cầu khiến trong giao tiếp ngôn ngữ của người Pháp và người Việt. Chủ nhiệm: Dương Thị Thùy Nhi. Mã số: T2010-05-33. Năm: 2010. (May 13 2013 11:24PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đối chiếu việc sử dụng họ và tên trong giao tiếp ngôn ngữ của người Pháp và người Việt. Chủ nhiệm: Dương Thị Thùy Nhi. Thành viên: . Mã số: T2008-05-13. Năm: 2009. (May 13 2013 11:20PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Câu cầu khiến trực tiếp trong giao tiếp của nguời Pháp và người Việt. Tác giả: Dương Thị Thùy Nhi. Tạp chí "Ngôn ngữ và Đời sống". Số: Số 11 (253). Trang: 52-56. Năm 2016. (Aug 11 2017 10:18PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu đối chiếu việc sử dụng họ và tên trong giao tiếp ngôn ngữ của người Pháp và người Việt. Tác giả: Dương Thị Thùy Nhi. Tạp chí Khoa học trường Đại học Quy Nhơn
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Năm 2013.
(May 13 2013 11:38PM)
[3]Tham luận: Việc dạy và học môn Ngữ pháp nâng cao tiếng Pháp trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Dương Thị Thùy Nhi. Hội nghị Tổng kết Công tác Đào tạo theo học chế tín chỉ
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 56-60. Năm 2012.
(May 13 2013 11:47PM)
[4]Tham luận: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng việc dạy và học tiếng Pháp thuộc Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao tại trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Dương Thị Thùy Nhi. Kỷ yếu Đào tạo Ngoại ngữ căn bản và Chuyên ngành ở các trường ĐH và CĐ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Năm 2011.
(May 14 2013 12:02AM)
[5]Bài báo: Những khó khăn của sinh viên năm 2 của khoa Tiếng Pháp trong quá trình nghe hiểu. Tác giả: Dương Thị Thùy Nhi. Kỷ yếu Khoa học lần thứ 3, trường Đại học Ngoại ngữ
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Trang: 136-140. Năm 2007.
(May 13 2013 11:33PM)
  
 Khen thưởng
[1] Đạt danh hiệu 5 năm phong trào "Giỏi việc trường-Đảm việc nhà" giai đoạn 2005-2009. Số: 55/QĐ/CN. Năm: 2009.
[2] Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động Công đoàn năm học 2009-2010. Số: 121/QĐ-KT. Năm: 2010.
[3] Đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ 2007-2010. Số: 317/KT-CĐNN. Năm: 2011.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn