Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 88,110,480

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Câu cầu khiến trực tiếp trong giao tiếp của nguời Pháp và người Việt. Tác giả: Dương Thị Thùy Nhi. Tạp chí "Ngôn ngữ và Đời sống". Số: Số 11 (253). Trang: 52-56. Năm 2016. (Aug 11 2017 10:18PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu đối chiếu việc sử dụng họ và tên trong giao tiếp ngôn ngữ của người Pháp và người Việt. Tác giả: Dương Thị Thùy Nhi. Tạp chí Khoa học trường Đại học Quy Nhơn
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Năm 2013.
(May 13 2013 11:38PM)
[3]Tham luận: Việc dạy và học môn Ngữ pháp nâng cao tiếng Pháp trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Dương Thị Thùy Nhi. Hội nghị Tổng kết Công tác Đào tạo theo học chế tín chỉ
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 56-60. Năm 2012.
(May 13 2013 11:47PM)
[4]Tham luận: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng việc dạy và học tiếng Pháp thuộc Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao tại trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Dương Thị Thùy Nhi. Kỷ yếu Đào tạo Ngoại ngữ căn bản và Chuyên ngành ở các trường ĐH và CĐ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Năm 2011.
(May 14 2013 12:02AM)
[5]Bài báo: Những khó khăn của sinh viên năm 2 của khoa Tiếng Pháp trong quá trình nghe hiểu. Tác giả: Dương Thị Thùy Nhi. Kỷ yếu Khoa học lần thứ 3, trường Đại học Ngoại ngữ
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Trang: 136-140. Năm 2007.
(May 13 2013 11:33PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn