Dương Thị Thùy Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,053,727

 
Mục này được 18762 lượt người xem
Họ và tên:  Dương Thị Thùy Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  21/11/1965
Nơi sinh: Tp Huế
Quê quán Hương Cần - Hương Trà - Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Pháp; Tại: ĐH Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Pháp; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: ; Tại: ĐH Rouen, Pháp
Dạy CN: Tiếng pháp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 65 Nguyễn Khang - Phường An Khê - Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3695676; Mobile: 0988074267
Email: duongthithuytrang@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Bài báo : "Việc sử dụng câu hỏi giả trong ngôn ngữ giao tiếp của người Pháp và người Việt". Chủ nhiệm: Dương Thị Thùy Trang. Thành viên: Không có thành viên tham gia. Mã số: JQA.2012.43. Năm: 2013. (Apr 22 2013 11:43PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu khoa học: "Cấu trúc giản lược của câu trả lời trong giao tiếp ngôn ngữ của người Pháp và người Việt.". Chủ nhiệm: Dương Thị Thùy Trang. Thành viên: Không có thành viên tham gia. Mã số: T2010-05-34. Năm: 2010. (Apr 22 2013 11:34PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu khoa học: "Việc sử dụng câu hỏi giả trong giao tiếp ngôn ngữ của người Pháp và người Việt". Chủ nhiệm: Dương Thị Thùy Trang. Thành viên: Không có thành viên tham gia. Mã số: T2008-05-14. Năm: 2009. (Apr 22 2013 11:15PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Bài báo "So sánh đối chiếu hình tượng loài vật trong thành ngữ Pháp, Việt". Chủ nhiệm: Dương Thị Thùy Trang. Thành viên: không có thành viên tham gia. Mã số: 052007. Năm: 2007. (Apr 22 2013 10:54PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: "Việc sử dụng câu hỏi giả trong ngôn ngữ giao tiếp của người Pháp và người Việt.". Tác giả: Dương Thị Thùy Trang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn. Số: Số 4, Tập VII, năm 2013. Trang: 99 đến 105. Năm 2013. (Jun 16 2014 6:05PM)
[2]Bài báo: "So sánh đối chiếu hình tượng loài vật trong thành ngữ Pháp, Việt". Tác giả: Dương Thị Thùy Trang
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 3 Trường Đại học Ngoại ngữ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 3. Trang: 195 đến 202. Năm 2007.
(Jun 16 2014 5:44PM)
  
 Khen thưởng
[1] Dương Thị Thùy Trang. Năm: 2005.
[2] Dương Thị Thùy Trang. Năm: 2011.
[3] Dương Thị Thùy Trang. Năm: 2012.
[4] Dương Thị Thùy Trang. Năm: 2012.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn