Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Bài báo "So sánh đối chiếu hình tượng loài vật trong thành ngữ Pháp, Việt"
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Dương Thị Thùy Trang; Thành viên:  không có thành viên tham gia.
Số: 052007 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Ngôn ngữ
Tác giả bài báo căn cứ vào hình tượng loài vật và ý nghĩa của thành ngữ để phân loại tính tương đồng và dị biệt.Tác giả cũng tìm hiểu nét văn hóa của mỗi dân tộc Pháp, Việt được thể hiện qua hình tượng loài vật trong thành ngữ như thế nào. Cuối cùng, tác giả thử đưa ra một vài suy nghĩ ứng dụng vào việc dạy thành ngữ tiếng Pháp cho người Việt Nam.
walgreens prints coupons open free printable coupons

- Sản phẩm là bài báo cáo phân tích, so sánh, đối chiếu hình tượng loài vật trong thành ngữ Pháp, Việt
- Địa chỉ ứng dụng: Khoa tiếng Pháp thuộc các trường đại học, Khoa văn - Đại học Sư phạm, Khoa Quốc tế học - Đại học Ngoại Ngữ.

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn