Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Bài báo : "Việc sử dụng câu hỏi giả trong ngôn ngữ giao tiếp của người Pháp và người Việt"
Chủ nhiệm:  Dương Thị Thùy Trang; Thành viên:  Không có thành viên tham gia.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: JQA.2012.43 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Ngôn ngữ

Dân tộc Pháp, Việt có nền văn hóa khác nhau nên quan niệm của họ về vị thế trong quan hệ cá nhân khác biệt rõ rệt. Người Pháp sử dụng dạng câu hỏi giả ngắn gọn trong tất cả các mối quan hệ và không sử dụng dạng câu hỏi giả thiếu chủ ngữ. Trong khi ở xã hội Việt Nam, giữa các cá nhân có nhiều giai tầng, tôn ti nên các mối quan hệ cá nhân phức tạp hơn; lý do này làm người Việt thường cân nhắc trong lời ăn tiếng nói. Dạng câu hỏi giả ngắn gọn và dạng câu hỏi giả thiếu chủ ngữ chỉ được thấy trong các mối quan hệ ngang và quan hệ vị thế có tầng bậc. marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me

- Bài viết này tập trung nghiên cứu đối chiếu so sánh việc sử dụng câu hỏi giả trong ngôn ngữ giao tiếp của người Pháp và người Việt.
- Địa chỉ ứng dụng: Khoa tiếng pháp thuộc các trường đại học, Khoa văn - Đại học Sư phạm, Khoa Quốc tế học - Đại học Ngoại Ngữ.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn