Dương Thị Tuyết
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 16289 lượt người xem
Họ và tên:  Dương Thị Tuyết
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  04/02/1959
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Lịch sử; Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1999; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế
Dạy CN: Lịch sử thế giới, Phương pháp dạy học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Điện thoại: 02363842701; Mobile: 01266786778
Email: duongthituyetdhsp@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Từ 1980 - 1994: Giảng viên Khoa Sử-Địa, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng.

Từ 1994 - nay: Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
. 


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Sử dụng hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học lịch sử Việt Nam (chương trình chuẩn) ở các trường THPT thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Dương Thị Tuyết. Thành viên: Nguyễn Văn Sang, Trương Trung Phương. Mã số: Đ2012 - 03 - 33. Năm: 2012. (Aug 26 2013 10:48AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Ngân hàng tự luận các học phần Lịch sử thế giới. Chủ nhiệm: Dương Thị Tuyết. Thành viên: Lê Thị Mai, Nguyễn Văn Sang. Mã số: T2011. Năm: 2011. (Sep 16 2013 9:19AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Ngân hàng đề thi trắc nghiệm các học phần Lịch sử Việt Nam đại cương; Lịch sử tư tưởng phương Đông; Lịch sử văn minh thế giới. Chủ nhiệm: Lê Thị Thu Hiền. Thành viên: Nguyễn Mạnh Hồng, Dương Thị Tuyết . Mã số: T2010-03-41. Năm: 2010. (Apr 26 2011 12:55AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Ngân hàng tự luận các học phần Lịch sử thế giới. Chủ nhiệm: Lưu Trang. Thành viên: Dương Thị Tuyết, Lê Thị Mai. Mã số: T2010. Năm: 2010. (Sep 16 2013 9:21AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Di tích lịch sử và vai trò của việc sử dụng hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học Lịch sử Việt Nam ở trường THPT. Tác giả: Dương Thị Tuyết. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Số: 4 (03). Trang: 80 - 86. Năm 2012. (Sep 11 2013 5:34PM)
[2]Bài báo: Một số biện pháp khai thác hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học lịch sử Việt Nam ở các Trường THPT thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Dương Thị Tuyết. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12 (61), Quyển II. Trang: 141 - 151. Năm 2012. (Sep 16 2013 9:10AM)
[3]Bài báo: Mấy suy nghĩ về đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. Tác giả: Dương Thị Tuyết. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6(47), Quyển II. Trang: 113 - 118. Năm 2011.
(Jan 26 2011 5:02PM)
[4]Bài báo: Một số vấn đề giáo dục lịch sử hiện nay. Tác giả: Dương Thị Tuyết. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 6 (47). Trang: 84 - 91. Năm 2011.
(Sep 11 2013 5:37PM)
[5]Bài báo: Mấy suy nghĩ về đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. Tác giả: Dương Thị Tuyết
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội thảo: Đổi mới quản lí, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học sư phạm, công trình chào mừng 15 năm thành lập Đại học Đà Nẵng và 35 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm. Số: 1. Trang: 68 - 73. Năm 2010. (Sep 11 2013 5:38PM)
[6]Bài báo: Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử ở Trường Trung học phổ thông. Tác giả: Dương Thị Tuyết
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Hội thảo Khoa học: Nữ cán bộ công chức Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Năm 2004. (Apr 26 2011 12:24AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn