Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,796,660

 Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử ở Trường Trung học phổ thông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Thị Tuyết
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học: Nữ cán bộ công chức Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2004
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn