Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mấy suy nghĩ về đổi mới phương pháp dạy học hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Thị Tuyết
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo: Đổi mới quản lí, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học sư phạm, công trình chào mừng 15 năm thành lập Đại học Đà Nẵng và 35 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm,; Số: 1;Từ->đến trang: 68 - 73;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn