Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ngân hàng đề thi trắc nghiệm các học phần Lịch sử Việt Nam đại cương; Lịch sử tư tưởng phương Đông; Lịch sử văn minh thế giới
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Lê Thị Thu Hiền
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:   Nguyễn Mạnh Hồng, Dương Thị Tuyết
Số: T2010-03-41 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn