Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Models for Short-Term Wind Power Forecasting Based on Improved Artificial Neural Network Using Particle Swarm Optimization and Genetic Algorithms. Tác giả: Dinh Thanh Viet,Vo Van Phuong, Minh Quan Duong, QuocTuan Tran. Energies (Multidisciplinary Digital Publishing Institute). Số: 13. Trang: 2873-2894. Năm 2020. (Jul 22 2020 10:16AM)
[2]Bài báo: Lựa chọn thiết bị để hỗ trợ ổn định hệ thống điện khi đấu nối nhà máy điện mặt trời công suất lớn. Tác giả: PGS.TS. Đinh Thành Việt*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(122).2018. Trang: 120. Năm 2018. (Mar 30 2018 5:11PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng hiệu quả công nghệ mới FPI về chỉ báo đường đi sự cố cho lưới điện phân phối thông minh. Tác giả: PGS.TS. Đinh Thành Việt*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 85. Năm 2018. (Apr 27 2018 10:39AM)
[4]Bài báo: Xác định giá mua điện feed-in tariffs cho các nhà máy điện mặt trời qui mô lớn có xét đến các yếu tố thay đổi mang tính đặc thù. Tác giả: PGS.TS. Đinh Thành Việt*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 1. Trang: 108. Năm 2017. (Dec 18 2017 4:08PM)
[5]Bài báo: Phân tích giá điện nút và giải quyết tắc nghẽn truyền tải cho thị trường điện bán buôn cạnh tranh. Tác giả: PGS.TS. Đinh Thành Việt*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(118).2017-Quyển 1. Trang: 79. Năm 2017. (Oct 16 2017 4:42PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu mô phỏng hoạt động của thị trường điện cạnh tranh bán buôn theo quy định của Việt Nam. Tác giả: Đinh Thành Việt*, Lương Phú Nhân. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 99. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[7]Bài báo: Ngăn chặn lõm/lồi áp trên lưới điện phân phối bằng thiết bị phục hồi điện áp động. Tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Hữu Hiếu, Ngô Minh Khoa, Đoàn Đức Tùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 132. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[8]Bài báo: Xác định các đặc trưng của nhiễu loạn điện áp dựa trên biến đổi wavelet rời rạc và mạng nơrôn tuyến tính thích nghi. Tác giả: PGS.TS. Đinh Thành Việt*; TS. Nguyễn Hữu Hiếu; ThS. Ngô Minh Khoa. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Trang: 26. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[9]Bài báo: Ứng dụng thuật toán di truyền để xác định vị trí tối ưu thiết bị phân đoạn nhằm nâng cao các chỉ số độ tin cậy lưới điện phân phối. Tác giả: PGS.TS. Đinh Thành Việt*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Trang: 67. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu các chỉ số lõm áp nhằm đánh giá chất lượng điện áp trên lưới điện phân phối Việt Nam. Tác giả: Đinh Thành Việt*; Nguyễn Hữu Hiếu; Ngô Minh Khoa. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 76. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
[11]Bài báo: Chẩn đoán mạch từ và các cuộn dây của máy biến áp lực bằng kỹ thuật phân tích đáp ứng tần số quét. Tác giả: Đinh Thành Việt*; Lê Hoài Sơn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Số 01(86).2015. Trang: 94. Năm 2015.
(Apr 22 2015 10:22AM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của lõm áp đến các tải nhạy cảm trên lưới điện phân phối. Tác giả: PGS.TS. Đinh Thành Việt*; Tác giả ở ngoài ĐHĐN. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(94).2015. Trang: 69. Năm 2015. (Nov 4 2015 4:30PM)
[13]Bài báo: Phát hiện nhiễu loạn điện áp bằng phương pháp biến đổi wavelet rời rạc. Tác giả: Đinh Thành Việt*, Nguyễn Hữu Hiếu, Ngô Minh Khoa
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 05(90).2015. Trang: 116. Năm 2015. (Sep 24 2015 10:04AM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện điện lực Thanh Khê – thành phố Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS. Đinh Thành Việt*; Tác giả ở ngoài ĐHĐN. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 07(92).2015. Trang: 36. Năm 2015. (Oct 1 2015 2:09PM)
[15]Bài báo: Lựa chọn thiết bị FACTS nhằm chống cộng hưởng dưới đồng bộ cho nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I, II. Tác giả: PGS.TS. Đinh Thành Việt*; Tác giả ở ngoài ĐHĐN. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 07(92).2015. Trang: 76. Năm 2015.
(Oct 1 2015 2:09PM)
[16]Bài báo: Phát hiện nhiễu loạn điện áp bằng phương pháp biến đổi wavelet rời rạc. Tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Hữu Hiếu, Ngô Minh Khoa
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 05 (90). Trang: 110-115. Năm 2015. (Jun 28 2015 9:42AM)
[17]Bài báo: Khả năng chịu sét của cách điện trạm biến áp 500kV. Tác giả: Nguyễn Hồng Anh, Đinh Thành Việt, Lê Cao Quyền, Trần Viết Thành. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 03 (88). Trang: 1-5. Năm 2015. (Jun 28 2015 9:46AM)
[18]Bài báo: Xây dựng trạm biến áp tự động hóa theo giao thức IEC61850 tích hợp nhiều chủng loại thiết bị và nhiều giao thức truyền thông. Tác giả: Đinh Thành Việt; Hồ Hy Vinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 7(80).2014. Trang: 90. Năm 2014.
(Oct 12 2014 11:31PM)
[19]Tham luận: Lưới điện thông minh – kinh nghiệm xây dựng trên thế giới và các bài học cho sự phát triển ở Việt Nam. Tác giả: Đinh Thành Việt
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Đà Nẵng, Việt Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 514-526. Năm 2014.
(Jan 17 2015 10:15PM)
[20]Bài báo: Xây dựng công cụ lập kế hoạch vận hành tối ưu cho nhà máy thủy điện trong thị trường điện. Tác giả: Đinh Tấn Đại; PGS.TS. Đinh Thành Việt*
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Trang: 16. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[21]Bài báo: Thiết kế Website giám sát và đánh giá ổn định điện áp thị trường điện. Tác giả: Trần Phương Nam; Đinh Thành Việt; Lã Văn Út; Trần Tấn Vinh ;. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 12(85).2014, Quyển 2. Trang: 69. Năm 2014.
(Apr 14 2015 10:05AM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu quá điện áp trong lưới điện phân phối. Tác giả: PGS.TS. Đinh Thành Việt*; Trần Viết Thành. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 87. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu xác định vị trí tối ưu lắp chống sét van trên đường dây 500kV nhằm hạn chế hiện tượng phóng điện ngược. Tác giả: PGS.TS. Đinh Thành Việt*; Nguyễn Tấn Tiến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Trang: 78. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[24]Bài báo: Phân tích đặc tính sự kiện lõm điện áp trên lưới điện phân phối. Tác giả: Ngô Minh Khoa; PGS.TS. Đinh Thành Việt*;Nguyễn Hữu Hiếu
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Số 7(80).2014. Trang: 15. Năm 2014.
(Oct 12 2014 11:31PM)
[25]Bài báo: Phát hiện phóng điện cục bộ trong máy biến áp 500kV. Tác giả: Đinh Thành Việt, Võ Văn Tâm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa hoc và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 1 (62). Trang: 142-145. Năm 2013.
(May 16 2013 11:39PM)
[26]Bài báo: Sử dụng đường cong PV, QV để phân tích ổn đỊnh điện áp lưới điện 220kV khu vực Miền Trung. Tác giả: Nguyễn Xuân Dúng, Đinh Thành Việt. Tạp chí Khoa hoc và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1 (62). Trang: 35-39. Năm 2013. (May 16 2013 11:31PM)
[27]Bài báo: Sử dụng bộ lọc Kalman mở rộng giám sát và phát hiện sự kiện sụt áp trên lưới điện phân phối. Tác giả: Ngô Minh Khoa, Đinh Thành Việt, Nguyễn Hữu Hiếu. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 8 (69). Trang: 25-30. Năm 2013.
(Nov 12 2013 12:08AM)
[28]Bài báo: Xây dựng phần mềm huấn luyện sử dụng và thí nghiệm rơle MICOM P123. Tác giả: Đinh Thành Việt, Lê Hữu Văn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 8 (69). Trang: 118-122. Năm 2013. (Nov 12 2013 12:25AM)
[29]Bài báo: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện phân phối điện lực Liên Chiểu - thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thành Việt, Trương Minh Tú. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 10 (71). Trang: 73-78. Năm 2013. (Mar 4 2014 2:48PM)
[30]Bài báo: Xây dựng chương trình điều khiển hệ thống quản lý cho các tòa nhà cao tầng hiện đại. Tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Thái Viễn. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 11(60). Trang: 29-34. Năm 2012.
(Jan 20 2013 3:39PM)
[31]Bài báo: Ứng dụng SVC nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường điện. Tác giả: Đinh Thành Việt, Trần Phương Nam. Tạp chí Khoa hoc và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12 (61). Trang: 137-141. Năm 2012. (Mar 10 2013 4:56PM)
[32]Bài báo: Xây dựng phần mềm huấn luyện vận hành nhà máy thủy điện . Tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Chí Hậu
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 10(59). Trang: 31-36. Năm 2012. (Jan 16 2013 11:29AM)
[33]Tham luận: Ứng dụng SVC nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường điện. Tác giả: Đinh Thành Việt, Trần Phương Nam. Kỷ yếu hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ 5. Trang: 60-64. Năm 2012. (Jan 20 2013 3:45PM)
[34]Tham luận: Ứng dụng S-transform phát hiện các sự kiện thay đổi chất lượng điện năng trên lưới điện phân phối. Tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Hữu Hiếu, Ngô Minh Khoa
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ 5. Trang: 55-59. Năm 2012. (Jan 20 2013 3:29PM)
[35]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá tình trạng của máy biến áp lực 110kV. Tác giả: Đinh Thành Việt, Phạm Văn Phương
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 2 (51). Trang: 65-72. Năm 2012.
(Jan 16 2013 11:06AM)
[36]Bài báo: Xây dựng hệ chuyên gia trọng số chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực . Tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Văn Lê
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 3 (52). Trang: 55-61. Năm 2012.
(Jan 16 2013 11:10AM)
[37]Bài báo: Phương pháp sa thải phụ tải thông minh ứng dụng cho lưới điện Việt nam . Tác giả: Hồ Viết Lực, Đinh Thành Việt. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 4(53). Trang: 41-47. Năm 2012. (Jan 16 2013 11:16AM)
[38]Bài báo: Các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả cho nhà máy gỗ Hoàng Anh – Quy Nhơn . Tác giả: Nguyễn Hữu Chung, Đinh Thành Việt
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(54). Trang: 14-21. Năm 2012. (Jan 16 2013 11:22AM)
[39]Bài báo: Đánh giá giới hạn ổn định điện áp của hệ thống điện phức tạp ứng dụng đo lường đồng bộ pha. Tác giả: Lê Hữu Hùng, Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Ngô Minh Khoa. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 7(48). Trang: 33-41. Năm 2011. (Jan 17 2013 7:06PM)
[40]Bài báo: Tính toán phương thức vận hành tối ưu cho lưới điện phân phối Điện lực Sơn Trà – Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Đỗ Quốc Huy, Đinh Thành Việt. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3(44). Trang: 59-66. Năm 2011. (Jan 17 2013 7:10PM)
[41]Bài báo: Phương pháp tính toán giá truyền tải và ứng dụng cho hệ thống truyền tải điện của tổng công ty truyền tải điện quốc gia. Tác giả: Đinh Thành Việt, Trần Đình Phúc. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 3(44). Trang: 96-101. Năm 2011.
(Jan 17 2013 7:15PM)
[42]Bài báo: Kết hợp sử dụng đường cong PV và QV để phân tích ổn định điện áp hệ thống điện 500kV Việt Nam. Tác giả: Lê Hữu Hùng, Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Tùng Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 4(39). Trang: 158-165. Năm 2010.
(Feb 26 2011 9:58PM)
[43]Bài báo: Nghiên cứu kỹ thuật xử lý ma trận thưa áp dụng trong tính toán phân tích hệ thống điện. Tác giả: Đinh Thành Việt, Trần Phương Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (41). Năm 2010. (Feb 26 2011 8:54PM)
[44]Bài báo: Quan hệ công suất phản kháng và điện áp tại nút phụ tải - ứng dụng để đánh giá ổn định điện áp hệ thống điện 500kV Việt Nam. Tác giả: Lê Hữu Hùng, Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Trần Hồng Quân. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, Hà Nội. Số: 75. Trang: 55-61. Năm 2010. (Feb 26 2011 9:53PM)
[45]Bài báo: Tính toán lựa chọn phương án kết lưới hiệu quả lưới điện cáp ngầm 22kV khu du lịch Bãi Dài-Cam Ranh. Tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Hồng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(39). Trang: 301-306. Năm 2010. (Feb 26 2011 9:55PM)
[46]Bài báo: Khảo sát các hiện tượng xảy ra khi đóng bộ tụ điện bù tĩnh vào lưới điện có một bộ tụ khác ghép song song đang hoạt động. Tác giả: Đinh Thành Việt, Bành Quốc Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(39). Trang: 294-300. Năm 2010. (Feb 26 2011 9:56PM)
[47]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán lựa chọn vị trí lắp đặt thiết bị SVC cho hệ thống điện Việt Nam. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Đinh Thành Việt, Lê Hồng Lâm, Lê Hữu Hùng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 4(39). Trang: 82-87. Năm 2010.
(Feb 26 2011 10:00PM)
[48]Bài báo: Xây dựng chương trình vẽ đường cong P-V và xác định điểm sụp đổ điện áp trong hệ thống điện. Tác giả: Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Lê Hữu Hùng, Ngô Minh Khoa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(35). Trang: 30-38. Năm 2009. (Feb 26 2011 9:47PM)
[49]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của tụ bù dọc 500kV đến ổn định điện áp của hệ thống điện Việt Nam và giải pháp ứng dụng TCSC để nâng cao hiệu quả vận hành. Tác giả: Đinh Thành Việt, Lê Hữu Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(18). Trang: 60-64. Năm 2007. (Feb 26 2011 9:38PM)
[50]Bài báo: Ứng dụng logic mờ chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực. Tác giả: Trần Đình Long, Đinh Thành Việt, Nguyễn Văn Lê. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, Hà Nội. Số: 59. Trang: 31-35. Năm 2007. (Feb 26 2011 9:40PM)
[51]Bài báo: Nghiên cứu lựa chọn phương thức vận hành tối ưu cho lưới điện phân phối tỉnh Phú Yên. Tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Văn Thành
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(20). Trang: 117-122. Năm 2007. (Feb 26 2011 9:41PM)
[52]Bài báo: Khảo sát quan hệ công suất tác dụng và điện áp tại nút phụ tải để đánh giá giới hạn ổn định điện áp. Tác giả: Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Lê Hữu Hùng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(23). Trang: 73-77. Năm 2007. (Feb 26 2011 9:43PM)
[53]Bài báo: Khảo sát ảnh hưởng của các nguồn thuỷ điện vừa và nhỏ đến chế độ vận hành của lưới điện phân phối tỉnh Gia Lai. Tác giả: Lê Quang Trường, Đinh Thành Việt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 1(13). Trang: 39-46. Năm 2006.
(Feb 26 2011 9:33PM)
[54]Bài báo: Khảo sát các hiện tượng xảy ra khi đóng bộ tụ điện bù tĩnh vào lưới điện. Tác giả: Đinh Thành Việt
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(13). Trang: 12-17. Năm 2006. (Feb 26 2011 9:34PM)
[55]Bài báo: Xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực bằng ngôn ngữ C++. Tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Văn Lê. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, Hà Nội
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 56. Trang: 14-16. Năm 2006.
(Feb 26 2011 9:36PM)
[56]Bài báo: Ứng dụng mạng nơrôn chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực. Tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Lê. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(9). Trang: 53-57. Năm 2005. (Feb 26 2011 9:22PM)
[57]Bài báo: Hệ chuyên gia chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực. Tác giả: Đinh Thành Việt, Trần Hoàng Khứ, Nguyễn Văn Lê. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, Hà Nội. Số: 53. Trang: 50-54. Năm 2005. (Feb 26 2011 9:24PM)
[58]Tham luận: Xây dựng chương trình hỗ trợ huấn luyện thao tác cho điều độ viên lưới điện phân phối và truyền tải. Tác giả: Đinh Thành Việt. Kỷ yếu Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (23/9/2005), tiểu ban 2, Đại học Đà Nẵng,. Trang: 110-114. Năm 2005. (Feb 26 2011 9:26PM)
[59]Bài báo: Xác định vị trí lắp đặt tối ưu thiết bị phân đoạn trên lưới điện phân phối thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thành Việt, Trần Thị Huệ Trang
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, Hà Nội. Số: 54. Trang: 60-63. Năm 2005. (Feb 26 2011 9:28PM)
[60]Bài báo: Dựa vào hệ chuyên gia xây dựng mạng nơron nhân tạo chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực. Tác giả: Đinh Thành Việt, Trần Hoàng Khứ. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, Hà Nội. Số: 54. Trang: 56-59. Năm 2005. (Feb 26 2011 9:30PM)
[61]Bài báo: Kết hợp hệ chuyên gia và mạng nơron nhân tạo chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực. Tác giả: Đinh Thành Việt, Trần Hoàng Khứ
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 4(12). Trang: 18-21. Năm 2005.
(Feb 26 2011 9:31PM)
[62]Bài báo: Một số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp điện cho lưới điện phân phối tỉnh Phú Yên. Tác giả: Đinh Thành Việt, Trần Văn Khoa
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 2(6). Trang: 26-29. Năm 2004.
(Feb 26 2011 9:12PM)
[63]Bài báo: Khảo sát, đánh giá các nhiễu trên hệ thống ghi chỉ số công tơ tự động (AMR) qua đường dây điện lực hạ áp. Tác giả: Đinh Thành Việt, Thái Hải Lâm. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, Hà Nội
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 48+49. Trang: 82-86. Năm 2004.
(Feb 26 2011 9:17PM)
[64]Tham luận: Nghiên cứu phương pháp xác định tối ưu phân đoạn lưới điện phân phối hình tia. Tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Hữu Đức. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 3 kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng, tiểu ban kỹ thuật 2, Đại học Đà Nẵng. Trang: 215-220. Năm 2004. (Feb 26 2011 9:19PM)
[65]Bài báo: Huấn luyện điều độ viên lưới điện phân phối trên máy vi tính. Tác giả: Đinh Thành Việt, Phan Văn Vĩnh
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 20-23. Năm 2003. (Feb 26 2011 9:11PM)
[66]Bài báo: Ứng dụng phần mềm MATLAB tính toán chế độ xác lập của hệ thống điện. Tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Khoa Trình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 8. Trang: 13-18. Năm 2001. (Feb 26 2011 9:09PM)
[67]Tham luận: Sử dụng lôgic mờ trong dự báo trạng thái kỹ thuật của các thiết bị điện. Tác giả: Đinh Thành Việt. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 2 của Đại học Đà Nẵng. Trang: 442-447. Năm 1998. (Feb 26 2011 8:57PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Models for Short-Term Wind Power Forecasting Based on Improved Artificial Neural Network Using Particle Swarm Optimization and Genetic Algorithms. Authors: Dinh Thanh Viet, Vo Van Phuong, Minh Quan Duong, Quoc Tuan Tran. Energies. No: 13. Pages: 2873-2894. Year 2020. (Jul 22 2020 10:22AM)
[2]Article: Optimal Placement and Sizing of Wind Farm in Vietnamese Power System Based on Particle Swarm Optimization. Authors: Dinh Thanh Viet ; Tran Quoc Tuan ; Vo Van Phuong. 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE). No: 1. Pages: 196-201. Year 2019. (Sep 11 2019 8:18AM)
[3]Presentations: Unit commitment in a high wind-power penetration system. Authors: Yuan-Kang Wu, Shih-Ming Chang, Li-Tzo Chang, Dinh Thanh Viet. Energy Procedia. Pages: 18-22. Year 2019. (Jul 5 2019 3:02PM)
[4]Presentations: Impact of Ancillary Services and Its Prices on Large-Scale Solar and Wind Power Penetration in Electricity Market. Authors: Dinh Thanh Viet, Phan Cong Tien. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). Pages: 114-121. Year 2018. (Jul 7 2019 4:49PM)
[5]Article: Effects of FSIG and DFIG Wind Power Plants on Ninh Thuan Power Grid, Vietnam. Authors: Minh Quan Duong, Thanh Viet Dinh, Van Tan Nguyen, Hong Viet Phuong Nguyen, Ngoc Thien Nam Tran, and Thi Tinh Minh Le. GMSARN International Journal. No: 12. Pages: 133 – 138. Year 2018. (Jul 7 2019 4:53PM)
[6]Presentations: A Short-Term Wind Power Forecasting Tool for Vietnamese Wind Farms and Electricity Market. Authors: Dinh Thanh Viet, Vo Van Phuong, Minh Quan Duong, Alexander Kies, Bruno U Schyska, Yuan Kang Wu. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). Pages: 130-135. Year 2018. (Jul 7 2019 3:39PM)
[7]Presentations: A Cost-Optimal Pathway to Integrate Renewable Energy into the Future Vietnamese Power System. Authors: Dinh Thanh Viet, Vo Van Phuong, Minh Quan Duong, Ma Phuoc Khanh, Alexander Kies, Bruno Schyska. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). Pages: 144-149. Year 2018. (Jul 7 2019 3:57PM)
[8]Article: A Study of SVC’s Impact Simulation and Analysis for Distance Protection Relay on Transmission Lines. Authors: Ngo Minh Khoa, Nguyen Huu Hieu, Dinh Thanh Viet. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). No: Vol. 7, No. 4. Pages: 1-10. Year 2017. (Aug 6 2017 4:40PM)
[9]Article: A comparative study of wind turbine generators operating performance; a case study for the Vietnamese Ninh Thuan - grid. Authors: Minh Quan Duong, Thanh Viet Dinh, Ngoc Thien Nam Tran, Gabriela Sava, and Alexander Kies. Bulletin of the Polytechnic Institute of Jassy: Electrical Engineering, Power Engineering, Electronics. No: 63. Pages: 17-32. Year 2017. (Jul 3 2018 9:35AM)
[10]Article: Large Scale Integration of Renewable Power Sources into the Vietnamese Power System. Authors: Alexander Kies, Bruno Schyska, Dinh Thanh Viet, Lueder von Bremen, Detlev Heinemann, Stefan Schramm. Energy Procedia. No: 125. Pages: 207-213. Year 2017. (Sep 27 2017 7:47AM)
[11]Article: A Method for Monitoring Voltage Disturbances Based on Discrete Wavelet Transform and Adaptive Linear Neural Network. Authors: Dinh Thanh Viet, Nguyen Huu Hieu, Ngo Minh Khoa. International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E.) - Praise Worthy Prize S.r.l. No: Vol. 11, N. 3. Pages: 314-322. Year 2016. (Aug 3 2016 5:02PM)
[12]Presentations: A control strategy for dynamic voltage restorer. Authors: Dinh Thanh Viet, Nguyen Huu Hieu, Nguyen Le Hoa, Ngo Minh Khoa. 2015 IEEE 11th International Conference on Power Electronics and Drive Systems (IEEE PEDS 2015), Sydney, Australia 9-12 June, 2015. Pages: 1106-1110. Year 2015. (Jun 28 2015 9:37AM)
[13]Article: Optimal Placement of TCSC in Power Market. Authors: Tran Phuong Nam, Dinh Thanh Viet, La Van Ut
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. International Journal of Electrical Energy. No: Vol 3, No 1. Pages: 43-47. Year 2015. (Jun 29 2015 2:32PM)
[14]Presentations: S-transform based decision tree system for power quality disturbances classification. Authors: Dinh Thanh Viet, Nguyen Huu Hieu, Ngo Minh Khoa. 13th International symposium on Advanced Technology (ISAT 13) – Engineering innovation for sustainable future. Pages: 36-42. Year 2014. (Jan 17 2015 10:01PM)
[15]Presentations: Optimal Placement of TCSC in Power Market. Authors: Tran Phuong Nam, Dinh Thanh Viet, La Van Ut, Le Dinh Hieu. 2014 IACSIT Singapore Conferences, Singapore. Pages: 1-6. Year 2014. (Jan 17 2015 10:05PM)
[16]Presentations: Optimal Placement of SVC in Power Market. Authors: Tran Phuong Nam, Dinh Thanh Viet, La Van Ut. 2014 IEEE 9th Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA), Hangzhou, China, June 9-11, 2014
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 1713-1718. Year 2014.
(Jul 10 2014 3:36PM)
[17]Presentations: Analysis Profit of Generation Company in Power Market by Bidding Strategy. Authors: Tran Phuong Nam, Le Hong Lam, Dinh Thanh Viet, Kuo Ming-Tse . The 1st International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG 2014), April 23-25, 2014, Taipei, Taiwan
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Pages: 1-4. Year 2014.
(Jul 10 2014 4:02PM)
[18]Article: Analysis of Profit of Generation Company in Power Market. Authors: Dinh Thanh Viet, Tran Phuong Nam, La Van Ut
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологii; Vinnytsia, Ukraine, December 12, 2013. No: 2 (26). Pages: 75-78. Year 2013. (Jul 10 2014 4:05PM)
[19]Presentations: Application of SVC for voltage regulation in real-time power market. Authors: Tran Phuong Nam, Dinh Thanh Viet, La Van Ut. 2013 8th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA), 6/2013, Melbourne, Australia
marriage affairs open i want an affair
. Pages: 538 - 543. Year 2013.
(Aug 28 2013 3:49PM)
[20]Presentations: Classification of power quality disturbances using wavelet transform and K-nearest neighbor classifier. Authors: Ngo Minh Khoa, Dinh Thanh Viet, Nguyen Huu Hieu. 2013 IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), 5/2013, Taipei, Taiwan. Pages: 1 - 4. Year 2013. (Aug 28 2013 3:56PM)
[21]Presentations: Development of distributed generation in the power market. Authors: Trần Phương Nam, Đinh Thành Việt
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. UK-Vietnam Clean Energy Conference and Exhibition
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Pages: 140-146. Year 2012.
(Jan 16 2013 10:55AM)
[22]Presentations: Calculation of passive filters for reducing harmonic and improving the power quality of the distribution network. Authors: Ngô Minh Khoa, Đinh Thành Việt, Nguyễn Hữu Hiếu. UK-Vietnam Clean Energy Conference and Exhibition. Pages: 117-121. Year 2012. (Jan 16 2013 11:01AM)
[23]Presentations: Develop a sustainable energy action plan for Danang city. Authors: Đinh Thành Việt. UK-Vietnam Clean Energy Conference and Exhibition
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 49-58. Year 2012.
(Jan 16 2013 10:47AM)
[24]Presentations: Aplication of Neural Network in Voltage Stability Assessment in Real-Time Power Market. Authors: Tran Phuong Nam, Dinh Thanh Viet, La Van Ut. The 10th International Power and Energy Conference (IPEC 2012), 12/2012, Ho Chi Minh city, Vietnam. Pages: 196-200. Year 2012. (Jan 17 2013 7:43PM)
[25]Presentations: Vietnamese 500kV Power System and Recent Blackouts. Authors: Viet Thanh Dinh, Hung Huu Le. Proceeding of 2008 IEEE Power and Energy Society General Meeting - Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century, Pittsburgh, PA, July 20-24, 2008. Pages: 1-5. Year 2008. (Feb 26 2011 9:07PM)
[26]Presentations: Simulation of a national 500 kV power transmission line in Vietnam. Authors: Dinh Thanh Viet. Proceeding of VI International Conference "Measurement and Control in Complex Systems" (MCCS-2001), vol. 2, Vinnytsia, Ukraine. Pages: 99-100. Year 2001. (Feb 26 2011 9:04PM)
[27]Presentations: Strategy of power system planning and energy efficiency programs in Central region of Vietnam in the 21stcentury. Authors: Dinh Thanh Viet. Proceeding of International conference on "Socioeconomic Strategies for Central Vietnam at the Dawn of the Twenty-first Century", Danang, Vietnam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: 191-198. Year 2000.
(Feb 26 2011 9:02PM)
[28]Presentations: Information-measuring system for diagnostics of high-voltage transformer terminal bushings. Authors: Mokin B.I., Grabko V.V., Dinh Thanh Viet. XIV IMEKO World Congress, New Measurements - Challenges and Visions, Vol.7, pp.96-99, Tampere, Finland
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Pages: 96-99. Year 1997.
(Feb 26 2011 9:00PM)
[29]Article: Mathematical model for determining service time of power transformer hermetic terminal bushing with paper oil-filled insulation. Authors: Moкiн Б.I., Грабкo B.B., Дінь Tхaнь Вьeт. Visnik Vinnitsya Polytechnic Institute, Ukraine. No: 4. Pages: 34-38. Year 1995. (Feb 26 2011 8:13PM)
[30]Article: Mathematical model for diagnosis power transformer hermetic terminal bushing in capacitor type with oil-filled paper insulation. Authors: Moкiн Б.I., Грабкo B.B., Дінь Tхaнь Вьeт
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Visnik Vinnitsya Polytechnic Institute, Ukraine. No: 3. Pages: 36-38. Year 1995. (Feb 26 2011 8:19PM)
[31]Article: Mathematical model for determining humidity inside power transformer oil-filled terminal bushing. Authors: Moкiн Б.I., Грабкo B.B., Дінь Tхaнь Вьeт
marriage affairs open i want an affair
. Visnik Vinnitsya Polytechnic Institute, Ukraine. No: 2. Pages: 47-49. Year 1995. (Feb 26 2011 8:24PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn