Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,795

 Chẩn đoán mạch từ và các cuộn dây của máy biến áp lực bằng kỹ thuật phân tích đáp ứng tần số quét
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thành Việt*; Lê Hoài Sơn
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: Số 01(86).2015;Từ->đến trang: 94;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày phương pháp chẩn đoán tình trạng của máy biến áp lực bằng kỹ thuật phân tích đáp ứng tần số quét (SFRA). Kỹ thuật SFRA là một công cụ hiệu quả trong việc chẩn đoán tình trạng về phần cơ như cuộn dây, mạch từ của máy biến áp lực thông qua việc phát hiện sự biến dạng của cuộn dây và sự dịch chuyển của mạch từ. Việc chẩn đoán bao gồm phân tích đánh giá các hỏng hóc được thực hiện thông qua các giản đồ Bode. Nghiên cứu chẩn đoán phần mạch từ và cuộn dây của máy biến áp được thực hiện thử nghiệm cho một máy biến áp tự dùng có công suất 180 kVA, điện áp định mức 22/0,4 kV. Kết quả chẩn đoán từ kỹ thuật SFRA hoàn toàn phù hợp với kết quả kiểm tra máy biến áp trên thực tế, trong khi các phương pháp chẩn đoán truyền thống lại không thể phát hiện được. Kỹ thuật SFRA cần được nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ hơn cho việc chẩn đoán máy biến áp.máy biến áp.
ABSTRACT
This paper presents a method of power transformer diagnosis by sweep frequency response analysis (SFRA). SFRA is an effective tool to diagnose power transformer mechanical failure in magnetic core and windings by detecting windings distortion and magnetic core displacement. Diagnosis includes failure analysis and assessment via Bode diagrams. A case study of power transformer magnetic core and windings diagnosis has been implemented for an auxiliary power transformer of 180 kVA, nominal voltage 22/0,4 kV. Diagnosis result by SFRA showed the same result with the opening checking of power transformer in practice, while it was not detected with traditional diagnosis methods. SFRA should be investigated and developed more strongly for power transformer diagnosis.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn