Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,111,207

 Nghiên cứu các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện điện lực Thanh Khê – thành phố Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Đinh Thành Việt*; Tác giả ở ngoài ĐHĐN
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 07(92).2015;Từ->đến trang: 36;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày việc nghiên cứu các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tại Điện lực Thanh Khê – Thành phố Đà Nẵng theo Thông tư 32 của Bộ Công thương trên cơ sở tiêu chuẩn IEEE 1366-2012. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của Điện lực Thanh Khê được tính toán, sau đó phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng và trên cơ sở này xác định các nguyên nhân chính ảnh hưởng lớn tới độ tin cậy cung cấp điện. Từ đó đề xuất các giải pháp khác nhau để cải thiện các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện. Phân tích tính khả thi khi thực hiện các giải pháp trong thực tế quản lý vận hành lưới điện phân phối tại Điện lực Thanh Khê. Xác định hiệu quả các giải pháp đối với việc cải thiện các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện. Áp dụng các giải pháp vào thực tế của Điện lực Thanh Khê để cải thiện độ tin cậy cung cấp điện.
ABSTRACT
This paper presents the research results of Power Distribution Reliability indices at Thanh Khe Power – Danang city according to Decree No.32/2010/TT-BCT of the Ministry of Industry and Trade, based on IEEE Standard 1366-2012. Reliability indices of Thanh Khe Power have been calculated, therefore, causes of outages have been analyzed to define the main factors which have strong influence on the power supply reliability. Then, different solutions to improve reliability indices have been proposed. Feasibility of solutions used for managing and operating Thanh Khe Power Distribution Network has also been analyzed. Effect of those solutions for improving reliability indices has been found out. The solutions proposed may be applied to Thanh Khe Power in practice for improving power supply reliability.
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn