Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,944

 Nghiên cứu ảnh hưởng của lõm áp đến các tải nhạy cảm trên lưới điện phân phối
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Đinh Thành Việt*; Tác giả ở ngoài ĐHĐN
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 9(94).2015;Từ->đến trang: 69;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo đề xuất phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của lõm áp đến các tải nhạy cảm trên lưới điện phân phối. Dựa trên mô hình toán học của bảy dạng lõm áp trong hệ thống điện ba pha, trong bài báo đề xuất môđun nguồn tạo lõm áp ba pha. Môđun nguồn tạo lõm áp này có thể nhận tín hiệu đầu vào từ mô hình toán học hoặc từ việc mô phỏng bằng các phần mềm mô phỏng quá độ điện từ như ElectroMagnetic Transient Program (EMTP), Matlab/Simulink,… hoặc từ tín hiệu sóng điện áp thực tế để có thể mở rộng quá trình mô phỏng. Ứng dụng phương pháp điện áp trị hiệu dụng theo tiêu chuẩn IEEE Std 1564-2014 để xây dựng môđun xác định đặc tính lõm áp. Áp dụng các môđun đó để thiết lập hai mô hình phân tích ảnh hưởng lõm áp đến đặc tính làm việc của động cơ không đồng bộ và bộ chuyển đổi AC-DC-AC.
ABSTRACT
This paper suggests an approach for studying voltage sag effects on sensitive equipment in distribution networks. Based on mathematical models that consist of seven types of voltage sag in a three-phase power system, a module for the generator of a three-phase voltage sag is proposed. This module can receive input from mathematical models or specific simulation software programmes such as EMTP, Matlab/Simulink, etc. or signals from real waveforms in order to expand the simulation process. The root mean square method based on the IEEE Std. 1564-2014 standard is applied to the establishment of modules for characterizing voltage sags. Then these modules are used to build up two models for analyzing voltage sag effects on the operation characteristics of an induction motor and an AC-DC-AC converter.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn