Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,773

 Xác định giá mua điện feed-in tariffs cho các nhà máy điện mặt trời qui mô lớn có xét đến các yếu tố thay đổi mang tính đặc thù
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Đinh Thành Việt*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(120).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 108;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Năng lượng tái tạo (NLTT) nói chung và điện mặt trời nói riêng là những nguồn năng lượng sạch mà hiện nay có giá thành đắt hơn so với các nguồn năng lượng truyền thống khác. Một trong những cơ chế để hỗ trợ phát triển nguồn năng lượng này là xây dựng giá mua điện phù hợp. Bài báo đưa ra mô hình tính toán giá mua điện Feed- in Tariffs (FIT) có tính đến các yếu tố đặc thù của nhà máy mặt trời có qui mô lớn, đó là sự thay đổi mức độ bức xạ mặt trời tại nơi đặt nhà máy và các điều kiện nối lưới khác nhau. Bài báo được tính toán cho các khu vực đại diện khác nhau tại Việt nam, đó là các khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và Nam Bộ của Việt Nam và từ đó có so sánh và kiến nghị về những chính sách giá mua điện hiện tại.
ABSTRACT
Renewable energy (RE) in general and solar energy in particular are clean energy sources that are more expensive than traditional energy sources. One of the mechanisms to support the development of this source of energy is to build a suitable electricity purchase price. This paper provides a model for calculating feed-in tariffs (FIT), taking into account the specific factors of a large-scale solar power plant such as the change in the level of solar radiation at the site and different grid connection conditions. The paper calculates feed-in tariffs for different representative regions in Vietnam such as the North West, the North East, North Central, South Central, Central Highlands, South Vietnam for comparison, and also gives recommendations on current electricity purchase price policies.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn