Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,950

 Quan hệ công suất phản kháng và điện áp tại nút phụ tải - ứng dụng để đánh giá ổn định điện áp hệ thống điện 500kV Việt Nam
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Hữu Hùng, Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Trần Hồng Quân
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, Hà Nội; Số: 75;Từ->đến trang: 55-61;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn