Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,790

 Nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá tình trạng của máy biến áp lực 110kV
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thành Việt, Phạm Văn Phương
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 2 (51);Từ->đến trang: 65-72;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Máy biến áp lực (MBA) là thiết bị quan trọng nhất tại các trạm biến áp. Sự cố bất ngờ đối với MBA 110kV (đóng vai trò chủ lực trong khâu phân phối điện) sẽ dẫn đến việc mất điện của nhiều hộ tiêu thụ, gây thiệt hại kinh tế đáng kể. Vì vậy việc đánh giá đúng tình trạng của MBA lực (chẩn đoán MBA) là rất cần thiết trong đảm bảo độ tin cậy vận hành của MBA. Để chẩn đoán đúng MBA đòi hỏi phải tổng hợp các phương pháp đánh giá, lựa chọn tiêu chuẩn phù hợp và đặc biệt là xử lý, phân tích kho dữ liệu đầu vào để đưa ra chỉ số tình trạng và các khuyến cáo cần thiết. Trên cơ sở đó, trong bài báo đề xuất thuật toán và xây dựng chương trình PTCA đánh giá tình trạng MBA. Chương trình đã được ứng dụng thử nghiệm để chẩn đoán một số MBA 110kV trong khu vực Miền Trung và tỏ ra là công cụ hữu hiệu cho các đơn vị quản lý trạm biến áp và cán bộ thí nghiệm cao áp.
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
A power transformer is the most important equipment at a power substation. Sudden fault inside a 110kV power transformer (which plays a main role in power distribution) could lead to the shutting down of many loads as well as significantly economic losses. Therefore, correct diagnoses of power transformer are necessary in assuring power transformer reliability in operation. A good diagnosis of a power transformer requires a combination of methods of assessment and selection of appropriate standards and, particularly, handing, analysis of input data to provide condition indicators and suitable recommendations. On this basis, the paper proposed an algorithm and computer program of PCTA for Power Transformer Condition Assessment. The software has been used to diagnose some 110kV power transformers in Central Vietnam and it seems to be an effective tool for power companies as well as high voltage testing engineers.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn