Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,478,368

 Phương pháp sa thải phụ tải thông minh ứng dụng cho lưới điện Việt nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Viết Lực, Đinh Thành Việt
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 4(53);Từ->đến trang: 41-47;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tần số là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng điện năng. Tốc độ quay và năng suất làm việc của các động cơ đồng bộ và không đồng bộ phụ thuộc vào tần số của dòng điện xoay chiều. Khi cân bằng công suất trong hệ thống được đảm bảo thì tần số được giữ không đổi. Trong một số trường hợp hệ thống xảy ra tình trạng thiếu nguồn làm tần số giảm thấp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến phụ tải mà có thể gây rã lưới nếu không có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Bài báo phân tích các ưu nhược điểm của các phương pháp sa thải phụ tải hiện tại và đề xuất phương pháp sa thải phụ tải thông minh ứng dụng cho lưới điện Việt Nam, thực hiện mô phỏng phân tích kết quả trên phần mềm chuyên dụng PSS/E.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
Frequency is one of the important standards for power quality assessment. Rotation speeds and the efficiency of the synchronous and asynchronous motors depend on the frequency of the alternating current. When the power balance in the system is assured, the frequency will remain constant. In some cases, the lack of source power in the system leads to the reduction in frequency. This may affect the load and cause a blackout if efficient measures have not been taken. This paper analyses the advantages and weaknesses of traditional load shedding techniques and proposes a smart load shedding technique for Vietnamese power grids and implements simulation and result analyses conducted by the Power System Simulation Engineering Software (PSS/E).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn