Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,219,338

 Các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả cho nhà máy gỗ Hoàng Anh – Quy Nhơn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Chung, Đinh Thành Việt
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 5(54);Từ->đến trang: 14-21;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Điện năng là một trong những nhu cầu không thể thiếu được cho sự tồn tại và phát triển của toàn bộ nền kinh tế xã hội của đất nước. Với việc các nguồn năng lượng sơ cấp như than, dầu, khí đốt ngày càng cạn kiệt thì giải pháp tiết kiệm năng lượng là hết sức cần thiết. Xuất phát từ thực tế này, Quốc hội đã ban hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và luật này đang được đẩy mạnh triển khai trên toàn quốc hiện nay, đặc biệt là đối với các cơ sở sản xuất tiêu thụ điện năng lớn. Bài báo giới thiệu một số giải pháp tiết kiệm điện năng trong các cơ sở sản xuất, phân tích hiện trạng sử dụng năng lượng, tính toán các giải pháp sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả cho nhà máy gỗ Hoàng Anh Quy Nhơn. Các giải pháp đề xuất có thể tham khảo và ứng dụng cho nhà máy gỗ Hoàng Anh Quy Nhơn cũng như các nhà máy tương tự.
ABSTRACT
Electric energy is one of vital needs for the existence and development of our country’s socio-economy. With the critical reduction of primary energy resources such as coal, oil and natural gas energy, saving solution is extremely necessary. Based on this practice, the National Assembly has passed the Law on energy saving and efficiency and urged a quick implementation of this law in the whole country, especially for enterprises with high energy consumption. This paper introduces some solutions for electric energy saving for production and manufacture units, analyzes current energy utility status, calculates and proposes solutions to electric energy saving and efficiency at Hoanganh - Quynhon Wood Processing Factory. The proposed solutions may be referred and applied to Hoanganh- Quynhon Wood Processing Factory and other similar factories.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn