Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,111,048

 Xây dựng phần mềm huấn luyện vận hành nhà máy thủy điện
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Chí Hậu
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 10(59);Từ->đến trang: 31-36;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc vận hành nhà máy thủy điện phải đảm bảo an toàn cho con người, các thiết bị và cả hệ thống công nghệ, đảm bảo cung cấp điện năng tối đa cho hệ thống điện. Nếu nhân viên vận hành thao tác sai, xử lý sự cố không nhanh nhạy thì có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người, về thiết bị và thậm chí là cả công trình nhà máy thủy điện. Do vậy nhân viên vận hành cần phải được đào tạo, huấn luyện tốt và phải thao tác thuần thục trên thiết bị do mình đảm nhận. Phần mềm huấn luyện vận hành nhà máy thủy điện, ứng dụng cụ thể cho nhà máy thủy điện A Vương ra đời sẽ giúp cho các học viên vận hành có được cái nhìn trực quan trong thao tác, có cơ hội thao tác các thiết bị trong nhà máy điện và trạm phân phối điện của nhà máy theo sơ đồ mô phỏng trên máy tính.
ABSTRACT
The operation of a hydro-power plant must ensure the safety of the operators, the equipment and the whole technnical system, as well as a supply of possibly maximal power to the network. An operator’s failure to operate correctly or deal with a fault in a timely manner might lead to severe losses of humans and equipment or even of the whole hydro-power plant. Therefore, the operators need to be well trained with good practice, and must be familiar with the operation of the equipment entrusted to them. The sofware for hydro-power plant operation training, specifically applied to A Vuong hydro-power plant, will offer the trainees a visual sight in operation and a good opportunity to operate the equipment in the powerhouse and its switchyard through a simulation diagram in the computer.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn