Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,553

 Xây dựng chương trình điều khiển hệ thống quản lý cho các tòa nhà cao tầng hiện đại
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Thái Viễn
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 11(60);Từ->đến trang: 29-34;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc xây dựng các tòa nhà cao tầng ở Việt Nam hiện tại cần nên đi kèm với việc trang bị hệ thống quản lý tòa nhà thông minh. Khi được trang bị hệ thống này, tất cả các hệ thống điều hòa, báo cháy, chiếu sáng… được điều khiển tập trung qua hệ thống BMS (Buiding Management System). Hệ thống BMS tích hợp các hệ thống thông tin, truyền thông, và tự động hóa văn phòng. Hệ thống BMS thường được trang bị trước hết cho các loại nhà thông minh hay còn gọi là các tòa nhà hiệu năng cao, tòa nhà xanh, phục vụ cho các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp, cơ quan trung ương, nhà quốc hội… Bài báo thực hiện nghiên cứu về BMS trong các tòa nhà cao tầng và xây dựng chương trình điều khiển các hệ thống kỹ thuật thành tố bên trong của BMS. Chương trình điều khiển này sẽ giúp khai thác BMS một cách tối ưu. Chương trình được chạy thử nghiệm với hệ thống BMS của tòa nhà khách sạn Novotel đang được xây dựng tại Đà Nẵng.
ABSTRACT
At present, the construction of high buildings in Vietnam requires an additional installation of intelligent building management system (BMS). When BMS is equipped, all of the air-conditioners, fire alarms, lighting systems are centrally controlled. This system is integrated with information systems, communication and office automation. This is a kind of smart houses, also known as high-performance buildings or green buildings, which are used as high quality hotels and resorts, central agencies, parliaments... This paper investigates into BMS inside high-rise buildings and the implemented control program of technical component systems inside BMS. The control program might help operate BMS optimally. This program has been experimentally operated with BMS in the construction of Novotel Hotel in Danang City.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn