Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,167,101

 Sử dụng đường cong PV, QV để phân tích ổn đỊnh điện áp lưới điện 220kV khu vực Miền Trung
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Dúng, Đinh Thành Việt
Nơi đăng: Tạp chí Khoa hoc và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 1 (62);Từ->đến trang: 35-39;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo đề xuất cách phân tích ổn định điện áp lưới điện 220kV khu vực Miền Trung bằng cách sử dụng đường đặc tuyến PV và QV trong phần mềm chuyên dụng PowerWorld Simulator 13. Bằng phương pháp xây dựng các đường đặc tuyến PV và QV ứng với trường hợp cơ bản và các trường hợp sự cố N-1 có thể xác định các nút yếu về ổn định điện áp. Qua sử dụng đường đặc tuyến PV và QV với số liệu năm 2015, có thể nhận thấy rằng lưới điện 220kV khu vực Miền Trung vẫn đảm bảo về ổn định điện áp trong chế độ vận hành cơ bản, song vẫn còn tồn tại một số sự cố có thể gây ảnh hưởng đến độ dự trữ điện áp của khu vực cũng như của cả hệ thống. Qua đó đề xuất giải pháp nâng cao ổn định điện áp lưới điện khu vực với thiết bị bù SVC thuộc hệ thống truyền tải điện xoay chiều linh hoạt FACTS.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
This paper presents a method to analyze the voltage stability of the Central Vietnam 220kV power grid by using PV and QV curves in the professional software PowerWorld Simulator 13. With the formation of PV and QV curves corresponding to base case and contingencies of N-1, the weak buses and contingencies that potentially affect voltage stability can be defined. By using PV and QV curves with the data in 2015, it is realized that in its basic operation, the Central Vietnam 220kV power grid is stable in voltage but there exist some weak buses and contingencies that can remarkably affect the voltage stability margin of the area as well as the whole power system. Finally, this paper proposes a method of enhancing the voltage stability of the Central Vietnam 220kV power grid by using SVC from the Flexible Alternative Current Transmission System (FACTS).
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn