Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,589

 Classification of power quality disturbances using wavelet transform and K-nearest neighbor classifier
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngo Minh Khoa, Dinh Thanh Viet, Nguyen Huu Hieu
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: 2013 IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), 5/2013, Taipei, Taiwan; Số: 2163-5137;Từ->đến trang: 1 - 4;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper proposes a new method to classify power quality disturbances using wavelet transform and K-nearest neighbor classifier. New features of power quality disturbances are extracted from discrete wavelet transform then using K-nearest neighbor classifier to classify these disturbances according to the features. Block diagram of the proposed method has been shown in this paper. Performance of the proposed method is trained and verified with power quality disturbances generated by Matlab software. The classification accuracy for these disturbances has been presented and shows that the proposed method is doing well in classifying these types of power quality disturbances.
ABSTRACT
This paper proposes a new method to classify power quality disturbances using wavelet transform and K-nearest neighbor classifier. New features of power quality disturbances are extracted from discrete wavelet transform then using K-nearest neighbor classifier to classify these disturbances according to the features. Block diagram of the proposed method has been shown in this paper. Performance of the proposed method is trained and verified with power quality disturbances generated by Matlab software. The classification accuracy for these disturbances has been presented and shows that the proposed method is doing well in classifying these types of power quality disturbances.
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn