Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,110,215

 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện phân phối điện lực Liên Chiểu - thành phố Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thành Việt, Trương Minh Tú
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 10 (71);Từ->đến trang: 73-78;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày nghiên cứu sử dụng phần mềm chuyên dụng PSS/ADEPT của hãng Siemens để tính toán lựa chọn phương thức vận hành ứng với điểm mở tối ưu trong mạch vòng hiện tại và tổn thất công suất nhỏ nhất cho lưới điện phân phối Điện lực Liên Chiểu, tính toán thay đổi các vị trí bù công suất phản kháng hiện có để nâng cao hiệu quả kinh tế của việc lắp đặt tụ bù, tính toán các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện theo thông tư 32 của Bộ Công Thương, phân tích các thành phần gây nên gián đoạn cung cấp điện từ đó đề xuất các giải pháp giảm thời gian mất điện, nâng cao hiệu quả cung cấp điện. Các kết quả nhận được có thể áp dụng cho Điện lực Liên Chiểu trong thực tế để nâng cao hiệu quả vận hành.
ABSTRACT
This paper presents research using specific software PSS/ADEPT (Siemens) to calculate optimal operation mode with tie loop opened point and minimum power loss for Lien Chieu Power Distribution Network, calculate allocation of reactive power compensators to improve economic efficiency of the installed capacitor banks, calculate power supply reliability index following Circular No 32 of the Ministry of Industry and Trade, analyze reasons that caused power supply interruption, from which propose solutions to reduce outage time, improve efficiency of power supply. The obtained results might be applied to the Lien Chieu power utility in practice in order to improve operational efficiency.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn