Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,099,116

 Nghiên cứu xác định vị trí tối ưu lắp chống sét van trên đường dây 500kV nhằm hạn chế hiện tượng phóng điện ngược
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Đinh Thành Việt*; Nguyễn Tấn Tiến
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 3(76).2014;Từ->đến trang: 78;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện tượng phóng điện ngược là một trong các nguyên nhân thường gặp gây mất điện cho các đường dây truyền tải điện, dẫn đến thiệt hại nặng về kinh tế xã hội cho ngành điện lẫn người sử dụng điện, các cơ quan doanh nghiệp… Bài báo trình bày phương pháp mô phỏng hiện tượng phóng điện ngược và ứng dụng phần mềm EMTP để mô phỏng tính toán và phân tích hiện tượng phóng điện ngược trên đường dây 500kV. Kết quả thu được cho phép phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng phóng điện ngược trên đường dây 500kV như điện trở nối đất chân cột, chiều cao cột đồng thời xác định được các vị trí cột tối ưu để lắp đặt chống sét van nhằm hạn chế sự cố do phóng điện ngược trên đường dây 500kV. Kết quả mô phỏng được thử nghiệm cụ thể đối với đường dây 500kV Quảng Ninh - Mông Dương.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
Back flashover is one of the most popular reasons that might cause interruption of power transmission lines and leads to heavy socio-economic losses for electricity industries, customers, businesses, entrepreneurs… This paper presents a method of back flashover simulation, using the EMTP software for simulating, calculating and analyzing back flashover on 500kV power transmission lines. The research results allow us to analyze the factors affecting back flashover on 500kV power transmission lines such as tower grounding resistance, tower height; identification of optimal locations for surge arresters installation in view of reducing back flashover influence on the 500kV power lines. Research and simulation have been implemented for Quảngninh - Môngdương 500kV power transmission lines.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn