Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,099,124

 Analysis of Profit of Generation Company in Power Market
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Thanh Viet, Tran Phuong Nam, La Van Ut
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологii; Vinnytsia, Ukraine, December 12, 2013.; Số: 2 (26);Từ->đến trang: 75-78;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In recent decades, the operation of power systems in the power market model has been researched and applied by many countries. The profit of generation companies is always interested in research to ensure operation and balance of power market. This paper studies and analysis profit of generation companies to participate in the power market. In addition, this paper has analyzed the participation of new generation in the power market with 39-bus IEEE power system.
ABSTRACT
In recent decades, the operation of power systems in the power market model has been researched and applied by many countries. The profit of generation companies is always interested in research to ensure operation and balance of power market. This paper studies and analysis profit of generation companies to participate in the power market. In addition, this paper has analyzed the participation of new generation in the power market with 39-bus IEEE power system.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn