Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,166,773

 Phân tích đặc tính sự kiện lõm điện áp trên lưới điện phân phối
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Minh Khoa; PGS.TS. Đinh Thành Việt*;Nguyễn Hữu Hiếu
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: Số 7(80).2014;Từ->đến trang: 15;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày phương pháp nghiên cứu, phân tích và đánh giá đặc điểm sự kiện lõm điện áp trên lưới điện phân phối (LĐPP) với sự hỗ trợ của công cụ Matlab/Simulink. Việc nghiên cứu các sự cố gây ra lõm điện áp thường gặp trong hệ thống điện (HTĐ) như ngắn mạch (NM), khởi động động cơ không đồng bộ (ĐCKĐB) cỡ lớn, … để phân tích, đánh giá và xác định các tham số đặc trưng của lõm điện áp dựa trên công cụ mô phỏng SimPowerSystems của Matlab/Simulink. Đồng thời bài báo cũng trình bày việc nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống bảo vệ rơle (BVRL) đến thời gian tồn tại của sự kiện lõm điện áp. Ngoài ra, các đặc tính khác của lõm điện áp như dịch góc pha và hình dáng của lõm điện áp cũng được nghiên cứu và phân tích. Các kết quả nghiên cứu về sự kiện lõm điện áp góp phần tăng cường nhận thức và khả năng ngăn chặn sự xuất hiện của nó trên LĐPP, giúp đảm bảo và nâng cao chất lượng điện năng, mang lại sự hài lòng cho người sử dụng điện.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
This paper presents an approach to researching, analyzing and evaluating the characteristics of voltage sag in power distribution network by using the Matlab/Simulink tool. A study of common events that caused voltage sag in the power system such as fault, starting of large induction motor, etc. conducted to analyze, evaluate and determine the characteristic parameters of voltage sag has been carried out basing on the power system simulation toolbox, Sim Power Systems of Matlab/Simulink. In addition, the effects of relay protection systems on the duration of voltage sags have also been conducted in this paper. Moreover, other characteristics of the voltage sag such as phase-angle jump and shape of voltage sag have been investigated and analyzed. The research results on voltage sag will help improve people’s awarenesss and prevent the appearance of voltage sag in the distribution network, ensuring and enhancing power quality and bringing satisfaction to electricity customers.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn