Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,732

 Xây dựng trạm biến áp tự động hóa theo giao thức IEC61850 tích hợp nhiều chủng loại thiết bị và nhiều giao thức truyền thông
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thành Việt; Hồ Hy Vinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: Số 7(80).2014;Từ->đến trang: 90;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tự động hóa trạm biến áp theo giao thức IEC 61850 là xu thế tất yếu hiện nay và cũng là yêu cầu của ngành điện đối với các trạm biến áp truyền tải điện. Hiện nay, trong hệ thống điện Việt Nam nói chung cũng như hệ thống điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng đang tồn tại rất nhiều trạm biến áp truyền tải điện điều khiển truyền thống với nhiều chủng loại thiết bị cũ và nhiều giao thức truyền thông khác nhau. Để nâng cấp các trạm biến áp này thành trạm biến áp tự động hóa với tiêu chí sử dụng các thiết bị hiện có cần phải có các giải pháp phù hợp với chi phí chấp nhận được trong điều kiện Việt Nam. Bài báo này trình bày giải pháp xây dựng trạm biến áp tự động hóa theo tiêu chuẩn IEC61850 tích hợp nhiều chủng loại thiết bị và nhiều giao thức truyền thông khác nhau, ứng dụng thành công tại Trạm biến áp 110kV Hội An, tỉnh Quảng Nam.
ABSTRACT
Substation automation with IEC 61850 protocol is the certaintrend and demand of Electricity of Vietnam (EVN)to transmission transformer substations. Nowadays, Vietnamese power systems as well as power systems in Central and Highland regions of Vietnam have many transformer substations with traditional control and many old equipments, communication protocols.In order to upgrade these substationsinto automated substationsusing old equipments, it is necessaryto provide suitable solutions with reasonable costs in real conditions of Vietnam. The paper presents a solution to creating a substation automation system with IEC 61850 protocol and integration of different kinds of equipments and communication protocols. The suggested solution has been applied successfully to Hoi An 110kV substation in Quangnam Province.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn