Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,732

 Optimal Placement of TCSC in Power Market
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Phuong Nam, Dinh Thanh Viet, La Van Ut, Le Dinh Hieu
Nơi đăng: 2014 IACSIT Singapore Conferences, Singapore; Số: 1;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Nowadays, the operation of power systems in the power market model has been researched and applied by many countries. At the same time, power systems operation becomes more important as the load demand increases all over the world. This change ensure the power system security as well as ensure the power market economy. Thyristor controlled series compensator (TCSC) devices can play very important role in power system congestion management. Due to high capital investment, it is necessary to locate these devices optimally in the power system. The scope of this paper is to decide optimal location of TCSC by congestion improvement and social welfare index. The effectiveness of proposed method is demonstrated on IEEE-39 bus test power system.
ABSTRACT
Nowadays, the operation of power systems in the power market model has been researched and applied by many countries. At the same time, power systems operation becomes more important as the load demand increases all over the world. This change ensure the power system security as well as ensure the power market economy. Thyristor controlled series compensator (TCSC) devices can play very important role in power system congestion management. Due to high capital investment, it is necessary to locate these devices optimally in the power system. The scope of this paper is to decide optimal location of TCSC by congestion improvement and social welfare index. The effectiveness of proposed method is demonstrated on IEEE-39 bus test power system.
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn