Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,178

 Lưới điện thông minh – kinh nghiệm xây dựng trên thế giới và các bài học cho sự phát triển ở Việt Nam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thành Việt
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Đà Nẵng, Việt Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 1;Từ->đến trang: 514-526;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày về các đặc điểm công nghệ, mục tiêu phát triển, cấu trúc của lưới điện thông minh hay hệ thống điện hiện đại và tương lai. Các yếu tố công nghệ then chốt của lưới điện thông minh trong tất cả các khâu sản xuất, truyền tải và phân phối điện được phân tích. Vì đây là một chủ đề tương đối mới nên các bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình xây dựng và phát triển lưới điện thông minh của các nước tiên tiến trên thế giới như Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu sẽ rất hữu ích cho các định hướng phát triển lưới điện thông minh của nước ta.
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn