Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu quá điện áp trong lưới điện phân phối
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Đinh Thành Việt*; Trần Viết Thành
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: Số 11(84).2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 87;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quá điện áp là một hiện tượng nguy hiểm trong lúc vận hành lưới điện phân phối, gây ảnh hưởng đến các thiết bị điện, làm lão hóa cách điện, giảm tuổi thọ thiết bị điện của các công ty điện lực cũng như của khách hàng. Vì vậy việc phân tích tìm hiểu các trường hợp có thể gây ra quá điện áp để đưa ra các giải pháp vận hành tốt lưới điện đồng thời nâng cao tuổi thọ thiết bị điện là rất quan trọng. Trong bài báo này sử dụng phần mềm EMTP (Electro-Magnetic Transient Programme) để mô phỏng phân tích các trường hợp có thể xảy ra quá điện áp trong lưới điện phân phối như sự cố chạm đất 1 pha nhánh cáp ngầm, thao tác đóng từng pha máy biến áp (MBA) không tải, thao tác đóng cùng lúc 3 pha MBA. Kết quả mô phỏng có thể tham khảo cho các công ty Điện lực trong công tác vận hành lưới điện phân phối.
ABSTRACT
Overvoltage is a dangerous phenomenon in power distribution grid operation, which exerts influence on electrical devices, aging insulation and shortening the service life of electrical equipment used by power companies and customers. Therefore, it is crucial to conduct an analysis of the cases that might cause overvoltage in order to provide good solutions to power grid operation as well as to improve the service life of electrical equipment. In this paper, the EMTP software (Electro-Magnetic Transient Programme) has been used to simulate and analyze the cases that might cause overvoltage in power distribution grid such as earth faults of a phase cable, the operation of phase-to-phase closure of the no-load transformer, the operation of simultaneous closure of three phases of the transformer. The simulation results might be used as reference information for power companies in power distribution grid operation.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn