Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,478,140

 Đánh giá tác hại sóng hài trong các doanh nghiệp tiêu thụ điện năng lớn của khu vực miền Trung và hướng khắc phục
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Đinh Thành Việt
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Thành viên:  Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Quang Tân, Ngô Minh Khoa, Nguyễn Tùng Lâm, Lê Hồng Lâm
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: Đ2012-02-45 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Bước đầu đánh giá mức độ gây ảnh hưởng sóng hài bởi các phụ tải điện tại một số doanh nghiệp khu vực Miền Trung.


Thực hiện mô phỏng bộ lọc sóng hài trên phần mềm PSCAD/ETMDC.


Làm mô hình bộ lọc thử nghiệm tại phòng thí nghiệm của Khoa Điện – Trường Đại học Bách khoa.


Góp phần đào tạo 1 học viên cao học với đề tài luận văn liên quan đến vấn đề đánh giá sóng hài trong năm 2012.


Tạo điều kiện cho 1 nghiên cứu sinh và 4 sinh viên cùng tham gia đề tài để để cùng làm luận án TS và đồ án tốt nghiệp.


Có 1 bài báo tiếng Anh liên quan đến đề tài đã được báo cáo và công bố tại Hội nghị Quốc tế Việt Nam – Anh Quốc tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng vào tháng 9/2012.


- Ứng dụng tại Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, có thể tham khảo cho các doanh nghiệp về vấn đề đánh giá chất lượng điện năng.


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn