Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,654

 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả chỉ báo đường đi sự cố (Fault Passage Indicator - FPI) nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện phân phối thông minh tại thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  PGS.TS Đinh Thành Việt; Thành viên:  ThS. Võ Văn Phương, ThS. Ngô Tấn Cư, KS. Hoàng Đăng Nam, ThS. Trương Nguyễn Quang Minh
Số: B2016-DNA-49-TT ; Năm hoàn thành: 2019; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Tính toán ứng dụng hiệu quả công nghệ chỉ báo đường đi sự cố nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện là vấn đề quan trọng trong công tác quy hoạch, thiết kế và vận hành lưới điện phân phối. Đề tài đã nghiên cứu và đưa ra phương pháp để giải quyết vấn đề trên cơ sở các phương pháp tối ưu hóa. Đề tài đã trình bày mô hình toán học trên nền tảng lý thuyết tập hợp và logic cùng các mối quan hệ ràng buộc của các thiết bị phân đoạn như máy cắt, dao cách ly, cầu chì tự rơi, dao cắt có tải trong lưới điện phân phối để tính toán độ tin cậy. Tác giả nghiên cứu lý thuyết tối ưu Pareto, thuật toán tối ưu hóa bầy đàn đa mục tiêu từ đó xây dựng được thuật toán tính toán ứng dụng hiệu quả công nghệ chỉ báo đường đi sự cố và đã cụ thể hóa bằng chương trình được lập trình trên phần mềm Matlab. Chương trình này có thể trở thành công cụ giúp cho các Công ty Điện lực đánh giá, tối ưu hóa chỉ số độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện phân phối. Đề tài đã sử dụng lưới điện xuất tuyến 471 Ngũ Hành Sơn làm đối tượng nghiên cứu trong việc bố trí tối ưu thiết bị chỉ báo đường đi sự cố thông qua chương trình tìm kiếm vị trí lắp đặt tối ưu và lựa chọn công nghệ tối ưu cho thiết bị phân đoạn. Kết quả tính toán được phân tích chi tiết cho từng trường hợp cụ thể và hoàn toàn phù hợp với thực tiễn đang được vận hành lưới điện. Kết quả của đề tài có thể dễ dàng được ứng dụng cho lưới điện phân phối của các công ty điện lực. 
Chương trình  tính toán được lập trình trên phần mềm Matlab.
Đã được ứng dụng tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng. Có thể ứng dụng tại các Công ty Điện lực khác.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn