Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,478,056

 Nghiên cứu phân đoạn lưới điện phân phối, ứng dụng cho lưới điện phân phối thành phố Đà Nẵng.
Chủ nhiệm:  Đinh Thành Việt
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Trần Thị Huệ Trang, Lưu Ngọc An
Số: B2006-DN02-04 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Phần mềm tính toán phân đoạn lưới điện phân phối, phục vụ cho các Công ty Điện lực
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn