Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Energy systems and devices
Ngành: Điện
 2010 Sinh viên Chương trình tiên tiến "Electronic and Communication Engineering"  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Các dạng năng lượng mới và công nghệ mới trong hệ thống điện
Ngành: Điện
 2009 Học viên cao học ngành Mạng và Hệ thống điện  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]Toán ứng dụng trong hệ thống điện
Ngành: Điện
 2009 Học viên cao học ngành Mạng và Hệ thống điện
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[4]Physics (Electricity and magnetism)
Ngành: Điện
 2009 Sinh viên các Chương trình tiên tiến "Electronic and Communication Engineering" và "Embedded System"  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[5]Phân tích và tối ưu hóa các chế độ làm việc của Hệ thống điện
Ngành: Điện
 2000 Học viên cao học ngành Mạng và Hệ thống điện
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[6]Mạng điện
Ngành: Điện
 1999 Sinh viên đại học ngành Điện kỹ thuật
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[7]Thông tin và điều độ trong hệ thống điện
Ngành: Điện
 1997 Sinh viên đại học ngành Điện kỹ thuật  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn