Đỗ Uyên Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,685,476

 
Mục này được 17562 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Uyên Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/07/1968
Nơi sinh: Tp Huế
Quê quán Tp Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Anh; Tại: Đại học Tổng hợp Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2001; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Tại: Đà Nẵng
Dạy CN: Tiếng Anh - Kỹ Năng Tiếng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.893124; Mobile: 0914190991
Email: duha@ufl.udn.vn; douyenha2006@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 -Tham gia giảng dạy các lớp Chính quy và các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng.
-Tham gia giảng dạy các lớp Hệ Vừa học vừa làm.
-Tham gia giảng dạy các lớp Bồi dưỡng năng lực giáo viên thuộc Đề án Ngoại ngữ 2020.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn