Đào Văn Dũng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 24441 lượt người xem
Họ và tên:  Đào Văn Dũng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  24/09/1985
Nơi sinh: Cam Tuyền - Cam Lộ - Quảng Trị
Quê quán Cam Tuyền - Cam Lộ - Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Sư phạm Hóa học; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế
Dạy CN: Hoá vô cơ.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3733327; Mobile: 0985 268 988
Email: dungvc85@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên  Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 2009 đến nay).

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn