Nguyễn Văn Dụng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 31118 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Dụng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/02/1953
Nơi sinh: Quế Hiệp, Quế Sơn, Quảng Nam
Quê quán Quế Hiệp, Quế Sơn,Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Y tá; Tại:
Đơn vị công tác: Ban Quản lý Dự án Xây dựng; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: nguyenvandungdhdn@gmail 123456
Điện thoại: 3832368; Mobile: 0919080580
Email: nguyenvandungdhdn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

1967 công tác tại địa phương đến 1969 đi bộ đội đơn vị : huyện Đội Quế Sơn thuộc tỉnh đội Quảng Nam

Năm 1967 chuyển ngành về Trường Đại học Bách Khoa và công tác đến nay Ban Quản lý dự án xây dựng

thuộc Cơ quan Đại học Đà Nãng 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn