Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,552,364

 
Mục này được 26013 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  06/11/1987
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Từ Liêm - Hà Nội
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Giáo dục Thể Chất - Giáo dục Quốc Phòng; Tại: Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Cử nhân; năm: 2010; Chuyên ngành: Giáo dục thể chất; Tại: Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3841352; Mobile: 0932471176
Email: dungquynhvn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  •  Tháng 10 năm 2010: Trợ giảng tại Trung tâm Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn