Dương Đình Tùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 27065 lượt người xem
Họ và tên:  Dương Đình Tùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/07/1984
Nơi sinh: Thiệu Dương, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Quê quán Thiệu Dương, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Triết học; Tại: Trường Đại học Khoa học - ĐHH
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục chính trị; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Triết học; Tại: Trường ĐHKH, ĐHH
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
Điện thoại: ; Mobile: 0936154841
Email: duongdinhtungtr@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị, trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN từ tháng 12/2012
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Ứng dụng Mindmap trong giảng dạy học phần Logic học đại cương. Tác giả: ThS. Dương Đình Tùng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và dạy học - 2014. Trang: 240 -245. Năm 2014. (May 2 2014 2:21PM)
[2]Tham luận: Nghiên cứu liên ngành - Xu thế tất yếu trong logic vận động của khoa học xã hội. Tác giả: ThS. Dương Đình Tùng. Hội thảo khoa học trẻ các trường sư phạm toàn quốc
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trang: 388 - 397. Năm 2014.
(May 2 2014 2:24PM)
[3]Tham luận: Nghiên cứu liên ngành - Một yêu cầu quan trọng trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: ThS. Dương Đình Tùng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Hội thảo Nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Trang: 314 - 323. Năm 2013. (May 2 2014 2:27PM)
[4]Bài báo: Về “kiểm soát quyền lực chính trị” từ giác độ “tinh thần pháp luật” của Motesquieu. Tác giả: Dương Đình Tùng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 21. Năm 2013.
(Jun 20 2013 8:20PM)
[5]Tham luận: Biện chứng giữa người dạy – người học và ý nghĩa của nó đối với đổi mới phương pháp dạy học đại học ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Dương Đình Tùng. Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ III – 2013, Nxb Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Trang: 546 - 551. Năm 2013.
(Jun 20 2013 8:15PM)
[6]Bài báo: Quan điểm của J.Dewey về nền giáo dục tiến bộ. Tác giả: Vương Bích Thủy - Dương Đình Tùng. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 61, quyển 3. Trang: 135. Năm 2012. (Jun 20 2013 8:18PM)
[7]Tham luận: Mối quan hệ giữa Đảng với trí thức và một số vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Tác giả: Viết cùng TS. Vương Thị Bích Thủy. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Một số giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức trong cán bộ đảng viên hiện nay. Trang: tr.136 - 145. Năm 2012. (Feb 21 2013 12:20AM)
[8]Bài báo: Quan điểm của John Dewey về giải trí trong giáo dục. Tác giả: Dương Đình Tùng, Trần Thị Thanh Tâm
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Văn hóa Nghệ an
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 221. Trang: 40-42. Năm 2012.
(Dec 15 2012 7:50AM)
[9]Bài báo: Phật giáo có duy tâm. Tác giả: Huệ Bá (Dương Đình Tùng)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí giác ngộ. Số: 649. Trang: 15-17. Năm 2012. (Dec 15 2012 7:52AM)
[10]Bài báo: Cơ sở vận động của khái niệm trong tư duy lý luận và ý nghĩa thực tiễn của nó. Tác giả: ThS. Dương Đình Tùng. Tạp chí, Sinh hoạt lý luận
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 115. Trang: tr.12 - 17. Năm 2012.
(Feb 21 2013 12:23AM)
[11]Bài báo: Cơ sở hình thành khái niệm trong tư duy lý luận. Tác giả: Dương Đình Tùng - Hồng Thế Vinh. Tạp chí Triết học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 7 (242). Trang: 52-58. Năm 2011.
(Dec 15 2012 7:39AM)
[12]Tham luận: Sự hình thành khái niệm trong quá trình nhận thức. Tác giả: Dương Đình Tùng. Kỷ yếu hội nghị khoa học lần thứ XVI, Đại học Khoa học, ĐHH. Trang: 502-507. Năm 2011. (Dec 15 2012 7:43AM)
[13]Bài báo: Logic vận động của ý thức trong duy thức học. Tác giả: Dương Đình Tùng. Tạp chí trí thức và phát triển. Số: 1. Trang: 44-46. Năm 2011. (Dec 15 2012 7:46AM)
[14]Bài báo: Thái độ của Đức Phật với phân biệt đẳng cấp xã hội. Tác giả: Dương Đình Tùng. Tạp chí giác ngộ. Số: 606. Trang: 16-18. Năm 2011. (Dec 15 2012 7:53AM)
[15]Bài báo: Hậu hiện đại từ góc nhìn nhận thức luận. Tác giả: Dương Đình Tùng. Tạp chí Văn hóa Nghệ an
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 205. Trang: 34-37. Năm 2011.
(Dec 15 2012 7:48AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn