Dương Ngọc Pháp
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 24165 lượt người xem
Họ và tên:  Dương Ngọc Pháp
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/1986
Nơi sinh: 
Quê quán Duy Trinh - Duy Xuyên - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử - Viễn thông; Tại: Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2009-2011: Công ty cổ phần ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao
2011-2012: Trung tâm nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa Miền Trung
2012-9/2017: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
10/2017-10/2020: Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐHĐN
11/2020-nay: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Các phương pháp ước lượng cho cảm biến đo lường quán tính ứng dụng trong robot hai bánh tự cân bằng. Chủ nhiệm: Dương Ngọc Pháp. Mã số: T2017-07-06. Năm: 2017. (May 26 2020 8:45AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu giải pháp giảm nhiễu sử dụng bộ lọc Kalman nhằm nâng cao chất lượng tiếng nói. Chủ nhiệm: Dương Ngọc Pháp. Mã số: T2015-07-03. Năm: 2015. (Jan 13 2016 9:00AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo bảng mạch thí nghiệm hệ thống nhúng căn bản cho sinh viên ngành tin học - truyền thông. Chủ nhiệm: Dương Ngọc Pháp. Mã số: T2013-07-03. Năm: 2013. (Oct 11 2014 2:27PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá giải pháp giảm nhiễu cho tín hiệu tiếng nói sử dụng các phép biến đổi Wavelet. Tác giả: Dương Ngọc Pháp; Võ Thị Diệu Hạnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(114). Năm 2017. (May 25 2020 7:18PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu giải pháp giảm nhiễu nâng cao chất lượng tiếng nói sử dụng bộ lọc Kalman điều chỉnh. Tác giả: Dương Ngọc Pháp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12(97). Năm 2015. (Jan 13 2016 9:10AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Efficient k-Parallel Pipelined NTT Architecture for Post Quantum Cryptography. Authors: Phap Duong-Ngoc, Yong-Jin Kim, and Hanho Lee
. Proceeding of The 17th International SoC Conference (ISOCC), Yeosu, Korea (IEEExplore). No: 978-1-7281-8331-2/20. Pages: 212-213. Year 2020.
(Nov 27 2020 2:34PM)
[2]Article: Efficient NewHope Cryptography Based Facial Security System on a GPU. Authors: Phap Duong-Ngoc, Tuy Nguyen Tan, and Hanho Lee. IEEE Access (Volume: 8, Issue: 1). No: ISSN: 2169-3536. Pages: 108158 - 108168. Year 2020. (Jun 18 2020 9:04AM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn