Dương Ngọc Pháp
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,829,884

 
Mục này được 22239 lượt người xem
Họ và tên:  Dương Ngọc Pháp
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  28/06/1986
Nơi sinh: Duy Trinh - Duy Xuyên - Quảng Nam
Quê quán Duy Trinh - Duy Xuyên - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử - Viễn thông; Tại: Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kỹ thuật máy tính
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2009-2011: Công ty cổ phần ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao
2011-2012: Trung tâm nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa Miền Trung
2012-9/2017: Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
10/2017-nay: Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu giải pháp giảm nhiễu sử dụng bộ lọc Kalman nhằm nâng cao chất lượng tiếng nói. Chủ nhiệm: Dương Ngọc Pháp. Mã số: T2015-07-03. Năm: 2015. (Jan 13 2016 9:00AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo bảng mạch thí nghiệm hệ thống nhúng căn bản cho sinh viên ngành tin học - truyền thông. Chủ nhiệm: Dương Ngọc Pháp. Mã số: T2013-07-03. Năm: 2013. (Oct 11 2014 2:27PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu giải pháp giảm nhiễu nâng cao chất lượng tiếng nói sử dụng bộ lọc Kalman điều chỉnh. Tác giả: Dương Ngọc Pháp. Kỷ yếu Hội thảo khoa học CITA 2015 "CNTT và UD CNTT trong các lĩnh vực"
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 4. Năm 2015.
(Jan 13 2016 9:10AM)
[2]Bài báo: Những tính năng mới được tích hợp trong dòng chíp P89V51RB2/RC2/RD2 thuộc họ vi điều khiển MCS-51. Tác giả: Dương Ngọc Pháp. Kỷ yếu Hội thảo NCKH "CNTT và UD CNTT trong các lĩnh vực" 2013. Số: 2. Năm 2013. (Jan 13 2016 9:06AM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 11 2014 2:30PM)
[1]Kỹ thuật điện tử
Chủ biên: Dương Ngọc Pháp. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn