Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,338,103

 Một vài ý kiến về ngôn ngữ quảng cáo trên Đài truyền hình Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Dương Quốc Cường
Nơi đăng: Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, ISNN 0868 - 3409; Số: Số 11(241);Từ->đến trang: 14 - 18;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn