Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,158,658

 Các biện pháp chuyển đào tạo hệ vừa làm vừa học sang học chế tín chỉ Trường Đại học Ngoại ngữ.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Quốc Cường
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghi khoa học lần thứ 4 “Đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý để thực hiện tốt đào tạo ngoại ngữ theo học chế tín chỉ”, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng,
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: ;Từ->đến trang: tr. 15-18;Năm: 2008
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn