Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,158,664

 Nghiên cứu các bước dịch thành ngữ Nga – Việt, Việt - Nga.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Quốc Cường
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo “Công tác dịch thuật và đào tạo cử nhân phiên – biên dịch” lần thứ nhất, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu châu Á, Đại học Quốc gia Hà Nội
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: ;Từ->đến trang: tr 23-28;Năm: 2007
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn