Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,119,991

 Cơ sở lý luận dịch thành ngữ tiếng Nga sang tiếng Việt.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Quốc Cường.
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 3 “Đào tạo ngoại ngữ để hội nhập quốc tế – cơ hội và thách thức”, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: ;Từ->đến trang: tr. 36-40;Năm: 2007
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn