Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,539

 Báo cáo về công tác quản lý đào tạo của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Quốc Cường
Nơi đăng: Hội nghị về công tác đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: tr. 10-18;Năm: 2005
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn