Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,120,053

 Về việc bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh ở thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Quốc Cường
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ phổ thông – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội,
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: ;Từ->đến trang: tr. 45-50;Năm: 2004
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn