Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,644

 Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức đào tạo hệ tại chức.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Quốc Cường.
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ nhất “Nghiên cứu khoa học trong đào tạo ngoại ngữ”, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN,; Số: ;Từ->đến trang: tr. 8-12;Năm: 2004
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn