Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,163,318

 Sắc thái văn hóa Nga qua thành ngữ trong các tác phẩm của Lép Tolxtôi.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Quốc Cường.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Nội san Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: số 4;Từ->đến trang: tr. 7-9;Năm: 2001
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn